top of page

Nyhetsbrev nr 2 2024 BRF Albertina

Ekonomi

Detta nyhetsbrev kommer till stor del handla om ekonomi. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att balansera föreningens utgifter med dess inkomster och arbetet pågår ständigt. Föreningens ökade utgifter i form av stigande avgifter på fjärrvärme, vatten, el, etc. kan vi inte påverka men de måste kompenseras med inkomster för att bibehålla föreningens betalningsförmåga. Föreningens inkomster består till största delen av våra månadsavgifter (hyran) och förbrukningsavgifter på el och vatten. Förra året höjdes månadsavgiften kraftigt och vi vill så långt det är möjligt undvika att höja den igen. Styrelsen har beslutat om följande åtgärder för att i möjligaste mån kompensera för föreningens ökade utgifter:


El och vatten

Förbrukningen av el och vatten mäts för varje enskilt hushåll. Priset per förbrukad kWh (el) och kbm (vatten) som vi betalar till föreningen sätts av oss själva. Föreningens utgifter för el och vatten har ökat kraftigt de senaste åren medan intäkterna har varit oförändrad sedan 2021 då priset på förbrukad el och vatten justerades senaste gången. Föreningen går därför back på kostnader för el och vatten varje månad. Styrelsen har därför beslutat att höja priset på el och vatten med 25% för att bättre spegla den faktiska kostnaden. Det nya priset kommer att börja gälla på förbrukningen  i mars månad och kommer att synas på maj månads avi.


Garageplatser

Hyran för garageplatser har varit oförändrat sedan 2016. Vi har sneglat på EGS-garaget (berget) och grannarna i BRF Compagniets avgift och bestämt oss för att harmonisera med dem. Det innebär att hyran för en garageplats för bil höjs från 1 100:-/mån till 1 300:-/mån medan garageplats för mc ligger på hälften av det och höjs från 500:-/mån till 650:-/mån. 


Gemensamma lokaler

Vi har sett över priserna för våra gemensamma lokaler och beslutat att hyran för en natt i gästlägenheten höjs till 400:- och hyran för gemensamhetslokalen höjs från 100:- till 150:- per 5-timmarsintervall. Bastun kommer fortsatt att vara gratis.


Kommunikation

Det har framkommit att medlemmar vid vissa tillfällen har tagit kontakt med styrelsemedlemmar via privata meddelanden på Facebook. Vi önskar att man vid enskilda ärenden tar kontakt med oss via brfalbertina@gmail.com. Vi finns även tillgängliga på föreningens Facebook-grupp för allmänna frågor. 


Andrahandsuthyrning

Som vi nämnde i vårt föregående nyhetsbrev kommer vi att se över våra regler för andrahandsuthyrning. Vi kommer under våren skicka ut vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Vi ber vänligen er som har en pågående andrahandsuthyrning att höra av er till styrelsen om ni inte redan har gjort det. Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att först hyra ut och sedan be styrelsen om lov. 


Trygghet

Vår styrelse har tagit initiativ till att återuppväcka grannsamverkan i Västra Eriksberg. Ett första möte med bostadsrättsföreningar från dockan och upp på höjden mot Taubeskolan hölls förra veckan. Ett medskick från mötet är att flera grannföreningar har haft inbrott eller inbrottsförsök i sina garage. En vänlig uppmaning till alla att se till att garageporten stängs efter er när ni öppnat den både på in- och utpassage! Troligen är det så man tagit sig in.


Restpunkter från 5-års besiktningen

Riksbyggen har meddelat att de ska kontakta berörda medlemmar för att åtgärda restpunkter från besiktningen under våren, vad vi förstått har inga kontakter ännu tagits och styrelsen tänker följa upp med Riksbyggen i maj om de inte kommit igång till dess.


Städdag

Söndagen den 5:e maj är det dags för vår årliga städdag. Då hoppas vi på ett stort antal deltagare. Fler detaljer om städdagen kommer i ett senare nyhetsbrev.Det var allt från oss denna gången. Ha det bra och var rädda om varandra!


Med hopp om en härlig vår,

Er styrelse


(In English: Do you want a copy of this newsletter in English? Email us at brfalbertina@gmail.com and we will help you)


224 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev nr 1 2024 BRF Albertina

Hej alla medlemmar! Äntligen går vi mot ljusare tider och snart hägrar våren. Här kommer lite information från styrelsen om vad som pågår i föreningen. Styrelsen Den nya styrelse som valdes vid årsstä

Extra Föreningsstämma 2024-01-09

K A L L E L S E Bostadsrättsföreningen ALBERTINA avhåller extra föreningsstämma Tid:          Tisdagen den 9 januari 2024 klockan 18.00 Plats:       Föreningslokalen, Monsungatan Ärenden som skall beh

Årsstämma 2023

Bostadsrättsföreningen Albertinas Årsstämma. Måndagen den 4 december 2023 klockan 18:00 i Taubeskolans matsal (Savannen). KALLELSE Bostadsrättsföreningen Albertina avhåller ordinarie årsstämma Tid:   

Comments


bottom of page