top of page

Nyhetsbrev nr 1 2024 BRF Albertina

Hej alla medlemmar! Äntligen går vi mot ljusare tider och snart hägrar våren. Här kommer lite information från styrelsen om vad som pågår i föreningen.


Styrelsen

Den nya styrelse som valdes vid årsstämman och konstituerade sig i början av januari ser ut som följer:

Sune Andersson, ordförande

Patrik Lindell, vice ordförande

Thomas Sabathier, sekreterare

Anita Reinholdsson, ordinarie ledamot

Mikael Elenius, ordinarie ledamot

Mika Pappi, ordinarie ledamot

Ava Bonevik, suppleant

Erika Nettelbladt, suppleant

Mikael Andersson, internrevisor

 

Brandrond

Som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet utför styrelsen två brandronder per år i våra fastigheter. I dessa brandronder ingår våra gemensamma utrymmen såsom trapphus, garage, källargångar och gemensamma lokaler. Under årets första brandrond fick vi följande anmärkningar: Barnvagnar och cyklar på flera våningsplan i trapphus 40, 46 och 48. Dessa får ej förvaras i trapphusen utan skall vara i barnvagns- och/eller cykelrummen på bottenplan, alternativt i lägenheten. En del kartonger och annat skräp fanns i källargångar samt vid några garageplatser, vänligen avlägsna det som styrelsen inte redan har städat undan. Det är i första hand en fråga om brandsäkerhet men bidrar även till en allmänt trevligare miljö för oss alla!


Barnvagnsförråd

Påminnelse! De barnvagnsförråd som finns i varje entré är enbart till för barnvagnar. Ta gärna hand om era övriga tillhörigheter som står där.


Laddboxar EGS-garaget

Laddboxar är på gång att installeras på nio av BRF Albertinas 29 parkeringsplatser i EGS-garaget i berget. Tidplan är ej helt spikad då man i nuläget inväntar beslut om bidrag från Naturvårdsverket. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för en laddbox, kontakta i så fall styrelsen. En depositionsavgift för varje laddbox utgår. Det är i nuläget cirka ett halvårs kötid för parkeringsplatser i EGS-garaget.


Andrahandsuthyrning

Styrelsen ser över och förtydligar reglerna för andrahandsuthyrning. Fortsättningsvis kommer samma regler att gälla för andrahandsuthyrning vad avser giltigt skäl. Men vi kommer att skriva avtal som uppdateras årligen för att tydliggöra översikten över våra andrahandshyresgäster. Mer information kommer snart!


Kommunikation

Erika och Ava kommer vara kommunikationsansvariga i styrelsen under det kommande året. Målet är att information ska komma ut i god tid samt publiceras på hemsidan och i hissarna/entréerna.  Målet är även att vara mer aktiva i Facebookgruppen för enklare frågor. Övriga frågor hänvisar vi till styrelsens mejl: brfalbertina@gmail.com


Trivselgrupp

Trivselgruppen har det senaste året inrett gästlägenheten och tagit fram odlingslådor på innergården. Odlingslådorna är fritt fram att använda och plocka ifrån! Gruppen har också bytt avtal på entréernas blomsterplanteringar från Felicias Blommor till Gardenia. Gardenia använder lite mer tåliga och hållbara plantor anpassade för årstiden varpå vi minskat antalet arrangemang till tre per år (vår, sommar och höst/vinter).

Det finns fortfarande förbättringar att göra! Vill du vara med och påverka den gemensamma miljön? Kontakta då Erika Nettelbladt via styrelsens mejl: brfalbertina@gmail.com


Städdag

Ett datum för städdag under våren/försommaren kommer att annonseras inom kort.


Snickarverkstad

En snickarverkstad har iordningställts intill garaget på plan -1. Verkstaden är öppen och tillgänglig för alla medlemmar att använda och vårda. Har du överblivna verktyg, skruv och annat som hör hemma i en snickarverkstad? Eller kanske ett par extra stolar? De skulle tacksamt tas emot! Ställ dem gärna i verkstaden så blir den komplett.

 

Det var allt för oss denna gång!

 

Med vänliga hälsningar,

Er styrelse

 

(In English: Do you want a copy of this newsletter in English? Email us at brfalbertina@gmail.com and we will help you)

 

120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev nr 2 2024 BRF Albertina

Ekonomi Detta nyhetsbrev kommer till stor del handla om ekonomi. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att balansera föreningens utgifter med dess inkomster och arbetet pågår ständigt. Föreningens

Extra Föreningsstämma 2024-01-09

K A L L E L S E Bostadsrättsföreningen ALBERTINA avhåller extra föreningsstämma Tid:          Tisdagen den 9 januari 2024 klockan 18.00 Plats:       Föreningslokalen, Monsungatan Ärenden som skall beh

Årsstämma 2023

Bostadsrättsföreningen Albertinas Årsstämma. Måndagen den 4 december 2023 klockan 18:00 i Taubeskolans matsal (Savannen). KALLELSE Bostadsrättsföreningen Albertina avhåller ordinarie årsstämma Tid:   

Comentários


bottom of page