top of page

Infobrev 3, 2023

Vi hoppas att alla haft en fin sommar hittills, efter en mycket varm inledning av sommaren har nu vädret anpassat sig till att vara mer som en normal sommar. Då kan det passa utmärkt med lite sommarläsning i form av ett infobrev…

och här kommer det…

Ekonomi

Fortsatt turbulent när det gäller det ekonomiska läget. Trots att vi klarat av att binda lånen till en relativt hyfsad ränta så ställer inflationen till det. Vi har dock kunnat sprida ut risken och bundit räntorna så att inte mer än ett lån går ut i taget.


Detta samt en del oförutsedda utgifter gör att vi inte kommer att nå en budget i balans trots den ekonomiska handlingsplanen som presenterades vid årsstämman. Styrelsen ser nu över de alternativ som finns för att komma till rätta med underskottet och i dagsläget ser det ut som om vi inte kommer undan en avgiftshöjning till.


Avgiften kommer att höjas med 19% per 1 september 2023. Föreningen följer ett brutet räkenskapsår, vilket gör att denna höjning sker tätt inpå, för att justera och rädda upp underskottet tidigt in i räkenskapsåret.


Hissar som står still (främst under helger) skapar onödiga kostnader i form av reparationer under jourtid. Garageport som stannat i upphissat läge och fläktar som slutat gå samt stopp i avlopp är bara några av felen som uppstått. Eftersom de flesta av dessa fel uppstått kväll- och nattetid börjar man undra om de är tidsinställda för att kosta så mycket som möjligt. Vi har även börjat se över avtalet med SBC då vi tycker att deras pålägg är oskäliga. På varje entreprenadkostnad lägger man på en avgift om 12%. Detta tycker vi är oskäligt.


Med detta sagt så anser styrelsen att vi ska vara återhållsamma med att beställa arbeten som driver upp kostnaderna.


Snickarrum

Vid årsstämman beslutades att vi skulle ha ett snickarrum för de boende. Detta är snart förverkligat och det kommer att vara i garaget- det rum som tidigare ”användes” som vaktmästarrum. I rummet kommer det att finnas några bänkar och en del verktyg. Rummet kommer att vara tillgänglig för alla boende i föreningen under förutsättning att man inte utför arbeten som bullrar kvällstid.


Målning med färger som innehåller lösningsmedel är inte heller tillåtet. Sist men inte minst- man städar upp efter sig- men det behöver vi väl inte påpeka.


OVK

Som väl alla uppmärksammat så har vi genomfört en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). OVK är något som är lagstadgat och ska ske vart tredje år. Något protokoll har vi ännu inte fått från konsulten men muntlig information där det framkommer att många av ventilationsdonen i lägenheterna var smutsiga (dåligt rengjorda från damm). Även kanalerna kan behöva rengöras.


Ytterligare info kommer när vi fått protokollet.


Porttelefon

Som beslutats tidigare så har styrelsen fått i uppdrag att byta nuvarande system för att öppna ytterdörrarna. Vi har nu fått ett pris för detta och kommer att ersätta nuvarande system snarast. Kortfattat så kommer man att, från porten, bli uppringd på sin mobil och från denna kan man öppna dörren in till trapphuset. Man behöver inte ens vara hemma för att öppna.


Pallkragar🌱

Som ni sett så står två pallkragar ute på gården. Tanken med dessa är att det ska planteras växter i dessa, främst kryddväxter som ska vara till för de boende. Just nu så har vi planterat Grapefruktsmynta, Chili, Oregano, Timjan, Basilika och Kryddsalvia. Dessutom ett par plantor Smultron.


Fritt fram att skörda efter behov men även att tillföra det som önskas!


Städning

Ett flertal personer har haft synpunkter om städning i trapphus och hissar. Styrelsen har kontaktat SCB om vad det skulle kosta att utöka städningen. Företaget som sköter städningen, Kinga, har ett avtal som säger att hissar och trapphus städas en gång i veckan ”vintertid” och varannan vecka ”sommartid”.


Naturligtvis kan detta tyckas vara i sämsta laget men mycket beror faktiskt på oss själva. Att man råkar söla ner kan hända oss alla men då är det ju inte svårare än att man städar upp efter sig. Vi har alla ett ansvar för vår fastighet och dess ekonomi. En utökning till två gånger vintertid och en gång sommartid skulle kosta i runda slängar ca 50 000 kronor mer- totalt ca 140 000 kronor.


Styrelsen kan naturligtvis gå ut och fråga fler städbolag men vi måste undersöka hur avtalet med Kinga städ ser ut och hur vi kan säga upp det. Om någon har tips på bra och billiga städbolag tar vi tacksamt emot det.


Laddplatser

Under våren har det planerats en utökning av laddplatser i Eriksbergsgaraget (EGS), som möjliggör upp till 100 nya laddplatser. Styrelsen var till en början emot detta, pga det ekonomiska läget. Eftersom majoriteten av delägarna sade ja till fler laddplatser, har samfälligheten fortsatt med projektet (uppsäkring, kabeldragning, etc) vilket finansieras av alla delägare oavsett antal laddplatser vi sen önskar. Det enda kostnader vi som förening kan påverka i EGS är antal laddplatser vi önskar installera vilket blir en separat kostnad som inte kommer påverka alla bostadsrättsinnehavare.


Under våren har styrelsen undersökt behovet och sedan gjort en bedömning på antalet laddplatser som bör införskaffas.


Vi kommer att beställa 3 platser i EGS och 8 platser i eget garage. För att säkerställa en så kostnadseffektiv installation som möjligt samt med hänsyn till rekommendationer av räddningstjänsten direktiv, kommer laddplatserna installeras i ett visst område vilket betyder att några medlemmar kommer att behöva byta plats. Här kommer vi att undvika onödiga flyttningar och föra en dialog med berörda medlemmar.


Nya styrelsemedlemmar önskas

Halva mandatperioden har nu löpt ut och det är dags att anmäla sitt intresse för styrelsearbete nästa år. Ett flertal medlemmar i styrelsen behöver ersättas då deras mandat löper ut. Styrelsearbete är roligt och ger en inblick i föreningen. Tveka inte att anmäla er till valberedningen.


Vi önskar alla en fortsatt fin sommar,


🌞Styrelsen

227 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev nr 2 2024 BRF Albertina

Ekonomi Detta nyhetsbrev kommer till stor del handla om ekonomi. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att balansera föreningens utgifter med dess inkomster och arbetet pågår ständigt. Föreningens

Nyhetsbrev nr 1 2024 BRF Albertina

Hej alla medlemmar! Äntligen går vi mot ljusare tider och snart hägrar våren. Här kommer lite information från styrelsen om vad som pågår i föreningen. Styrelsen Den nya styrelse som valdes vid årsstä

Extra Föreningsstämma 2024-01-09

K A L L E L S E Bostadsrättsföreningen ALBERTINA avhåller extra föreningsstämma Tid:          Tisdagen den 9 januari 2024 klockan 18.00 Plats:       Föreningslokalen, Monsungatan Ärenden som skall beh

コメント


bottom of page