top of page

Infobrev 1, 2023

Vi hoppas alla haft en fin ledighet och nu går vi ju äntligen mot ljusare tider så kommer här lite information om vad som pågår i föreningen.


Först och främst så vill vi nämna att för alla er som saknar årsmötesprotokollet så har styrelsen efterlyst detta hos SBC där det verkar ha kommit på villovägar. Ett nytt protokoll har skickats digitalt till SBC för underskrift av mötesordföranden. Det är nu underskrivet och skickat till oss via ”snigelpost”. Så fort vi fått det tillbaka kommer vi att lägga ut det på hemsidan.


Ny styrelse Den nya styrelsen som bildades under det konstituerande styrelsemötet i början av januari ser ut som följer.

Ordförande Robert Lundell

Vice Ordförande Thomas Sabathier

Sekreterare Natalija Stojkovic

Ledamot Jessica Sondell

Ledamot Sune Andersson

Ledamot Jonas Jonasson

Suppleant Anita Reinholdson

Suppleant Torbjörn Lundberg

Intern Revisor Patrik Lindell

Valberedning Anne-Christine Coleman

Valberedning Shadi Elenius


Som ni ser har vi en styrelse med fullt antal ledamöter, otroligt roligt. Vi hoppas och tror att detta kommer att minska arbetsbördan för var och en av ledamöterna samt effektivisera arbetet för föreningen. Första tiden kommer att präglas av att lära sig mer om styrelsearbetet, olika system och arbetsuppgifter, vi hoppas alla förstår detta och ger oss lite tid och tålamod att komma in i det.

Ekonomi Vi står inför stora ekonomiska utmaningar med tanke på nuvarande ränteläge och att vi under året har två lån som ska läggas om. Styrelsen har i dagsläget haft tre arbetsmöten tillsammans med vår internrevisor för att hitta det bästa (mest fördelaktiga) upplägget. 4 banker har kontaktats och dessa skall återkomma inom kort med offerter. Vi återkommer i frågan så snart vi kan.


Internetavtal Som tidigare nämnts så har föreningen omförhandlat avtalet med Telia vilket resulterat i att vi kommer att få en uppkoppling om 1000/1000 Mbit. Vi har nu fått information från Telia att man kommer att påbörja arbetet med implementeringen i mitten på februari. Så fort vi vet mer så kommer vi ut med information till samtliga hushåll.


Räkenskapsåret Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra räkenskapsåret från nuvarande ”brutet räkenskapsår” juni-juli till att gälla för ett kalenderår. Det kommer att förenkla budgetprocessen betydligt för styrelsen, revisionsbyrån och förvaltaren. För att förändra räkenskapsåret så måste även våra stadgar ändras och det gör man genom att ha två extrastämmor med en månads mellanrum. Vi återkommer även i denna fråga så fort datum för dessa möten sats.


Kommunikation Det är roligt att se flera engagerade i arbetet kring föreningen, att dela med sig av idéer, kunskap, kontakter med mera är alltid varmt välkommet. För att det ska nå fram på rätt sätt till styrelsen är det viktigt att det går via officiella kommunikationskanaler. Dessa är i förstahand mejl, hemsidan och brevlådan. I övrigt är vi privatpersoner som alla andra och vi uppskattar respekt för det. Självklart är man välkommen att prata med oss om saker rörande föreningen när man springer på oss men kom då ihåg att vi också har andra bollar i luften och kan inte garantera att vi kommer ihåg allt som sägs till oss i förbifarten. Är det tankar eller funderingar, tips eller annat som är viktigt för er så ber vi er att i skrift, via de officiella kanalerna kontakta oss.


Styrelsemöten Styrelsemöten kommer att hållas första tisdag i varje månad med start den 7 februari mellan klockan 18:00-19:30 i föreningslokalen. Efter mötet är man välkommen ner och ta upp frågor, funderingar och diskutera med styrelsen.Med nya tag mot ljusare tider!

172 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev nr 2 2024 BRF Albertina

Ekonomi Detta nyhetsbrev kommer till stor del handla om ekonomi. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att balansera föreningens utgifter med dess inkomster och arbetet pågår ständigt. Föreningens

Nyhetsbrev nr 1 2024 BRF Albertina

Hej alla medlemmar! Äntligen går vi mot ljusare tider och snart hägrar våren. Här kommer lite information från styrelsen om vad som pågår i föreningen. Styrelsen Den nya styrelse som valdes vid årsstä

Extra Föreningsstämma 2024-01-09

K A L L E L S E Bostadsrättsföreningen ALBERTINA avhåller extra föreningsstämma Tid:          Tisdagen den 9 januari 2024 klockan 18.00 Plats:       Föreningslokalen, Monsungatan Ärenden som skall beh

Comments


bottom of page