Vår förvaltning

Föreningen har ett 5-årigt förvaltningsavtal för teknisk- och ekonomisk förvaltning med Riksbyggen. Avtalet löper ut 2021.

Fel i bostaden felanmäls via nätet eller per telefon, se rubrik Felanmälan.