wave.png

Jesper Sandrén

ORDFÖRANDE

Ansvarsområde: Ledamot, Postmottagare, Ombud Intresseförening, Inkassokontakt 1, Firmatecknare, Fakturagodkännare, Attestant 1

wave.png

Shadi Moarefi

VICE ORDFÖRANDE

Ansvarsområde: Ledamot, Firmatecknare, Fakturagodkännare, Attestant 2

wave.png

Mikael Ström

SEKRETERARE

Ansvarsområde: Ledamot, Firmatecknare, Fakturagodkännare

wave.png

Atrin Taghdisi

LEDAMOT

Ansvarsområde: Överlåtelsemottagare, Nyckelansvarig, NKI-kontakt, Firmatecknare, Fakturagodkännare, Webbansvarig

wave.png

Mika Pappi

SUPPLEANT

Ansvarsområde: Brandskyddsansvarig

wave.png

Jelena Jankovic

SUPPLEANT

Ansvarsområde: Inga

wave.png

Fanny Almén

VALBEREDNING

Ansvarsområde: Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

wave.png

Jacob Bylund

VALBEREDNING

Ansvarsområde: Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.