Ordförande

Mika Pappi

Sekreterare

Ledamot

Ledamot, Riksbyggens representant

Johan Jönsson

Atrin Taghdisi

Fredrik Svensson

Styrelsen

 

Styrelsen väljs på föreningsstämman och är föreningens verkställande organ. Styrelsen ansvarar för att det löpande arbetet i föreningen sköts på ett tillfredställande sätt.

Anders Lundgren

Suppleant

Jelena Jankovic

Suppleant