top of page

STADGAR OCH TRIVSELREGLER

STADGAR

Stadgarna bestäms av föreningsstämman och är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Våra stadgar utgår ifrån Riksbyggens normalstadgar med några anpassningar för vår förening. De nya stadgarna är uppdaterade för att följa aktuell lagstiftning och andra krav på bostadsrättföreningar. Stadgarna är godkända och registrerade både hos Riksbyggen och Bolagsverket.

Läs våra aktuella stadgar i pdf-filen nedan.

TRIVSELREGLER

Styrelsen har tagit fram trivselregler som har till uppgift att skapa en god tillvaro för alla Brf Albertinas medlemmar. Trivselreglerna går väl i hand med föreningens stadgar.

Ordningsregler

Instruktioner för sopsug

Allmänna ordningsregler lokaler

bottom of page