Föreningens revisorer är en kontrollfunktion i föreningen som har till uppgift att kontrollera förvaltningen och ekonomin tillsammans med föreningens auktoriserade revisor.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse som tas upp på föreningsstämman.

Förtroendevalda revisorer:

Ingvor Andersson

Zandra Bylund (suppleant)

Auktoriserad revisor:

PwC

Revisorer