top of page

Styrelsen informerar

Vad händer i föreningen? Hur ser det ut med våra räntor…och elpriser? Frågorna är många i en omvärld som ser helt annorlunda ut än bara för ett halvår sedan. Det har kommit synpunkter på att man efterfrågar information från styrelsen. Vi är fullt medvetna om att informationen har varit bristfällig men det kan skyllas på att vi är få i styrelsen. Som ytterligare lök på laxen så var det två ledamöter som hoppade av styrelsearbetet under våren. Detta har lagt en stor börda för de återstående ledamöterna.Besiktning

När det gäller byggfelsbesiktningen tillsammans med Riksbyggen och Tornstaden så har dessa inte blivit av än. Anledningen är att Riksbyggen vid ett flertal tillfällen lämnat återbud i sista stund. Senaste gången kallade Riksbyggen till möte med en dags varsel. Varken styrelsen eller styrelsens besiktningsman hade inte möjlighet att delta med så kort varsel. Nytt möte är inbokat den 3 oktober och till det mötet har vi krävt en dagordning senast tre veckor innan.


Laddstolpar i garaget

Styrelsen har fått in tre offerter för installation av laddstolpar/boxar. Vid en första anblick se ser de rätt snarlika ut, förutom priset. Anbuden kommer nu att utvärderas och presenteras för beslut vid årsmötet.


Grannsamverkan

Grannsamverkan har efter initiativ från Brf Albertina haft fyra träffar. Efter möte 2 delades samverkansgruppen upp i tre mindre arbetsgrupper, trafik, park och natur samt samordningsgrupp med polis.

Samordningsgruppen med polis har haft ett möte med den polis som ska ha ansvaret för Eriksberg. Resultatet av detta möte blev något av en besvikelse eftersom den ansvarige polisen inte hade möjlighet att delta utan skickade sin kollega som hade ansvarsområde Biskopsgården. Kontentan av mötet blev att polisen saknar resurser då de mesta är förlagda till problemområdena på Hisingen. Ytterligare möten kommer att hållas.

Park-och naturgruppen har haft kontakt med förvaltningen som har planer för vad man ska göra med basketplanen vid kranen. Dessvärre så vill man hålla dessa planer hemliga tills man har ett färdigt förslag att redovisa. Vi kan naturligtvis inte acceptera att det kommer ett helt färdigt förslag utan att vi haft en möjlighet att påverka det och ett krav är att vi får vara med och påverka innan beslut. Nytt möte kommer att hållas.

Nytt möte med grannsamverkansgruppen kommer att hållas i slutet av september.


Förbättring innergård

Vid årsstämman antogs en motion om förbättring av innergården. Tre förslag skulle tas fram. När styrelsen kontaktade den som utformat förslaget meddelade denne att han inte hade möjlighet att ta fram några förslag förrän oktober/november. Vi har därefter kontaktat ytterligare en trädgårdskonsult för förslag. Inga förslag har redovisats där heller. Allt kan förmodligen skyllas på att man har mycket att göra samt att vår och sommar är deras brådaste tid.


Internetleverantör

Tre internetleverantörer är kontaktade för att offerera internetlösning för samtliga bostäder. Förhoppningen är att få en lösning med snabbare internet till lägre pris än idag. Naturligtvis ska även TV ingå. När offerter kommit in så kommer styrelsen att sammanställa dessa och informera samtliga i föreningen.


Lucy´s

Restaurangen går strålande och trivs med att vara hyresgäster i föreningen. Man har ställt frågan om att utöka uteserveringen. Styrelsen har ställt sig positiv till detta under förutsättning att man själva sköter alla tillstånd som krävs.


Belysning

En offert om att byta ut all belysning togs fram i mars. Det pris som presenterades ansågs vara mycket högt och det beslutades om att ställa en ny fråga. En ny offert gav ett pris på ca 106 000 kr. En beräkning av insparade kostnader för el ger vid handen att investeringen är betald på ett år. Beräkningen är gjord på ett betydligt lägre elpris än dagsläget. Styrelsen beslutade att genomföra bytet.


Budgetmöte

Räntekostnader och elkostnader ökar oroande mycket. I juni så skulle ett av våra lån skrivas om. Inte ett bra tillfälle för detta. Styrelsen beslutade att binda lånet i tre år. Inte optimalt kanske men vid den tidpunkten steg räntan dag för dag och då kändes det som en säkerhet att veta vad kostnaden kommer att vara under en längre tid. Den nya räntan ligger på 3,48%. En höjning med 3%. Nästa år ska två lån skrivas om. Mycket tyder på att räntan fortsatt kommer att ligga på en hög nivå de närmaste åren. Med anledning av det nya kostnadsläget så kommer vi att ta upp fråga om en mindre avgiftshöjning vid årsmötet. Det kan vara bra att ligga i framkant och göra mindre justeringar än att göra en stor i panik.

Ett budgetmöte kommer att hållas 19 september.


Valberedningen

Det är dags nu för valberedningen att börja arbeta. Som vanligt är det svårt att få folk att ställa upp i styrelsearbetet men en nödvändighet. Styrelsen måste bestå av människor som bor i föreningen. Du som känner dig manad hör av dig till valberedning. Då kanske det finns en möjlighet att styrelsen orkar med att ta tag i de frågor som uppstår.


Övrigt

För de som önskar träffa styrelsen så är ni välkomna till föreningslokalen tisdag 20 september. Därefter kommer styrelsen att vara tillgänglig efter varje styrelsemöte för frågor. Nästkommande möten kommer att hållas 4 oktober samt 8 november. Då är de som önskar komma i kontakt med styrelsen välkomna kl 19.

Preliminärt kommer årsmötet att hållas den 6 december.


// Styrelsen

316 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nyhetsbrev nr 2 2024 BRF Albertina

Ekonomi Detta nyhetsbrev kommer till stor del handla om ekonomi. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att balansera föreningens utgifter med dess inkomster och arbetet pågår ständigt. Föreningens

Nyhetsbrev nr 1 2024 BRF Albertina

Hej alla medlemmar! Äntligen går vi mot ljusare tider och snart hägrar våren. Här kommer lite information från styrelsen om vad som pågår i föreningen. Styrelsen Den nya styrelse som valdes vid årsstä

Extra Föreningsstämma 2024-01-09

K A L L E L S E Bostadsrättsföreningen ALBERTINA avhåller extra föreningsstämma Tid:          Tisdagen den 9 januari 2024 klockan 18.00 Plats:       Föreningslokalen, Monsungatan Ärenden som skall beh

Comments


bottom of page