top of page

EXTRA STÄMMA 1 av 2

Brf Albertinas

EXTRA STÄMMAKALLELSE


Bostadsrättsföreningen Albertina


Avhåller extra föreningsstämma


Tid: Torsdagen den 9e mars klockan 18.00


Plats: Föreningslokalen


Ärenden som ska behandlas på extra stämma framgår av § 59 i föreningens stadgar. Förutom obligatoriska punkter i dagordningen kommer nedanstående punkter att avhandlas.


Huvudpunkter som kommer behandlas är extern revisor samt ändra av stadgarna för att byta från brutet räkenskapsår till helt dvs 1 januari till 31 december. Detta är extra stämma 1 av två, då två stämmor behövs för att ändra i stadgarna.Extrastämma 1
.docx
Download DOCX • 16KB

151 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Som informerades om på stämman har föreningen omförhandlat avtalet med Telia så vi ska få snabbare internet och lägre kostnader. VIKTIGT Den 6 februari klockan 17-19 kommer vi att börja dela ut router

bottom of page