VÅR FÖRENING

Brf Albertina består av två 9-våningshus med 89 stycken lägenheter upplåtna med bostäder med adresserna Monsungatan 40-52. Lägenheterna är miljöcertifierade och erbjuder hög standard.

Möjlighet till parkering i garage samt till egen båtplats via Grefab. Mellan husen finns en mysig gård. Förening har en relaxavdelning med bastu, boulebana, gårdshus med solterrass på taket, gästlägenhet och grillplats. Föreningen har även två lokaler till uthyrning för kommersiell verksamhet.

RENOVERINGAR

Då huset är nybyggt har föreningen ej utfört några renoveringar. Kommande renoveringar: Då huset är nybyggt finns det inte några renoveringar planerade. Föreningen är igång med att ansöka om bygglov för att glasa in balkonger.

GEMENSAMMA

UTRYMMEN

Här finns en grönskande upphöjd innergård med utemöbler, grill, boulebana. Föreningens medlemmar har möjlighet att nyttja en gemensamhetslokal i ett gårdshus, övernattningslägenhet, en relaxavdelning med bastu samt även cykelförråd. I varje trappuppgång finns ett barnvagnsförråd och övrig förvaring i dessa förråd är ej tillåten. Föreningen har ingen gemensam tvättstuga då varje lägenhet har sin egna tvättutrustning.

Föreningen är del av två gemensamhetsanläggningar samt en marksamfällighet. Fastigheten berörs även av sju servitut. För mer information se ekonomisk plan.

PARKERING

Föreningen erbjuder parkering i garage under gården, 31 st bilplatser samt 4 MC-platser. Kostnad 1100 kr/mån för bil respektive 550 kr/mån för MC. Hiss går ner till garage. Ytterligare platser finns att tillgå via Eriksbergsdockans garage i närheten. Kostnad för att hyra en plats är 1000 kr/mån. Det finns flera platser i området för parkering dock inget föreningen hanterar utan detta sköts av Apcoa.

FÖRVALTNING

Föreningen har ett 5-årigt förvaltningsavtal för teknisk- och ekonomisk förvaltning med Riksbyggen. Avtalet löper ut 2021. Fel i bostaden felanmäls via nätet eller per telefon, se rubrik Felanmälan. 

Avgift: Värme samt telia Tripleplay (TV, Bredband, IP-telefoni) ingår i månadsavgiften.

Vatten: Kall- och varmvatten debiteras efter verklig förbrukning och kostnaden läggs på avin.

Kommande avgiftsförändringar: Det finns inget beslut om någon avgiftshöjning. 

Föreningens revisorer är en kontrollfunktion i föreningen som har till uppgift att kontrollera förvaltningen och ekonomin tillsammans med föreningens auktoriserade revisor. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse som tas upp på föreningsstämman. Auktoriserad revisor är PwC och förtroendevalda revisorer är Ingvor Andersson och Zandra Bylund (suppleant).

EKONOMI

Styrelsen har upprättat en budget för att upprätthålla en god ekonomiför föreningen. Budgeten är baserad i grunden på föreningensekonomiska plan, men med justeringar för att minska föreningensbelåning. Bland annat har styrelsen aktivt jobbat med att förhandlafram kostnadseffektiva avtal för att hålla nere föreningens utgifter.Föreningen har stora avskrivningar, eftersom fastighetens värdebokföringsmässigt minskas från 250 MSEK till 0 SEK under en period på120 år. Det resulterar i avskrivningar på ca 2 MSEK per år. Den budgetsom styrelsen upprättat strävar till att göra ett 0-resultat efteravskrivningar. Likviditetsmässigt (pengar in till kassan) betyder detatt föreningen går ca 2 MSEK vinst varje år före avskrivningarna.Likviditetsöverskottet används för att amortera på föreningens lån medca 2 MSEK per år.Vår förening är nybyggd, och har därför en högre belåning än äldreföreningar. Tack vare den goda ekonomin och amorteringsplanen minskarbelåningen avsevärt varje år.

Föreningens revisorer är en kontrollfunktion i föreningen som har till uppgift att kontrollera förvaltningen och ekonomin tillsammans med föreningens auktoriserade revisor. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse som tas upp på föreningsstämman. Auktoriserad revisor är PwC och förtroendevalda revisorer är Ingvor Andersson och Zandra Bylund (suppleant).