top of page

VÅR FÖRENING

Brf Albertina består av två 9-våningshus med 89 stycken lägenheter upplåtna med bostäder med adresserna Monsungatan 40-52. Lägenheterna är miljöcertifierade och erbjuder hög standard.

Möjlighet till parkering i garage samt till egen båtplats via Grefab. Mellan husen finns en mysig gård. Förening har en relaxavdelning med bastu, boulebana, gårdshus med solterrass på taket, gästlägenhet och grillplats. Föreningen har även två lokaler till uthyrning för kommersiell verksamhet.

Då huset är nybyggt har föreningen ej utfört några renoveringar. Kommande renoveringar: Då huset är nybyggt finns det inte några renoveringar planerade. Föreningen är igång med att ansöka om bygglov för att glasa in balkonger.

Här finns en grönskande upphöjd innergård med utemöbler, grill, boulebana. Föreningens medlemmar har möjlighet att nyttja en gemensamhetslokal i ett gårdshus, övernattningslägenhet, en relaxavdelning med bastu samt även cykelförråd. I varje trappuppgång finns ett barnvagnsförråd och övrig förvaring i dessa förråd är ej tillåten. Föreningen har ingen gemensam tvättstuga då varje lägenhet har sin egna tvättutrustning.

Föreningen är del av två gemensamhetsanläggningar samt en marksamfällighet. Fastigheten berörs även av sju servitut. För mer information se ekonomisk plan.

Föreningen erbjuder parkering i garage under gården, 31 st bilplatser samt 4 MC-platser. Kostnad 1100 kr/mån för bil respektive 550 kr/mån för MC. Hiss går ner till garage. Ytterligare platser finns att tillgå via Eriksbergsdockans garage i närheten. Kostnad för att hyra en plats är 1100 kr/mån. Det finns flera platser i området för parkering dock inget föreningen hanterar utan detta sköts av Apcoa.

Föreningen har ett förvaltningsavtal för teknisk- och ekonomisk förvaltning med SBC. Fel anmäls via nätet eller per telefon, se rubrik Felanmälan. 

Avgift: Värme samt telia Tripleplay (TV, Bredband, IP-telefoni) ingår i månadsavgiften.

Vatten: Kall- och varmvatten debiteras efter verklig förbrukning och kostnaden läggs på avin.

Kommande avgiftsförändringar: Det finns inget beslut om någon avgiftshöjning. 

Föreningens revisorer är en kontrollfunktion i föreningen som har till uppgift att kontrollera förvaltningen och ekonomin tillsammans med föreningens auktoriserade revisor. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse som tas upp på föreningsstämman.

Styrelsen har upprättat en budget för att upprätthålla en god ekonomi för föreningen. Budgeten är baserad i grunden på föreningens ekonomiska plan, men med justeringar för att minska föreningens belåning. Bland annat har styrelsen aktivt jobbat med att förhandla fram kostnadseffektiva avtal för att hålla nere föreningens utgifter.Föreningen har stora avskrivningar, eftersom fastighetens värdebokföringsmässigt minskas från 250 MSEK till 0 SEK under en period på120 år. Det resulterar i avskrivningar på ca 2 MSEK per år. Den budget som styrelsen upprättat strävar till att göra ett 0-resultat efter avskrivningar. Likviditetsmässigt (pengar in till kassan) betyder det att föreningen går ca 2 MSEK vinst varje år före avskrivningarna.Likviditetsöverskottet används för att amortera på föreningens lån med ca 2 MSEK per år.Vår förening är nybyggd, och har därför en högre belåning än äldre föreningar. Tack vare den goda ekonomin och amorteringsplanen minskar belåningen avsevärt varje år.

bottom of page