Budget

Styrelsen har upprättat en budget för att upprätthålla en god ekonomi
för föreningen. Budgeten är baserad i grunden på föreningens
ekonomiska plan, men med justeringar för att minska föreningens
belåning. Bland annat har styrelsen aktivt jobbat med att förhandla
fram kostnadseffektiva avtal för att hålla nere föreningens utgifter.

Föreningen har stora avskrivningar, eftersom fastighetens värde
bokföringsmässigt minskas från 250 MSEK till 0 SEK under en period på
120 år. Det resulterar i avskrivningar på ca 2 MSEK per år. Den budget
som styrelsen upprättat strävar till att göra ett 0-resultat efter
avskrivningar. Likviditetsmässigt (pengar in till kassan) betyder det
att föreningen går ca 2 MSEK vinst varje år före avskrivningarna.
Likviditetsöverskottet används för att amortera på föreningens lån med
ca 2 MSEK per år.

Vår förening är nybyggd, och har därför en högre belåning än äldre
föreningar. Tack vare den goda ekonomin och amorteringsplanen minskar
belåningen avsevärt varje år.