Barnvagnsförråd

I varje trappuppgång finns ett barnvagnsförråd. Övrig förvaring i dessa förråd är ej tillåten.