top of page

BALKONGINGLASNING

Ifall en lägenhet som överlåts har balkonginglasning måste köparen överta  ansvaret för inglasningen. Detta sker genom att mäklaren skriver ut  ett överlåtelseavtal (finns här på hemsidan under "Blanketter") och  lägger det med överlåtelsehandlingar. Föreningen godkänner inte  överlåtelser av lägenheter med balkonginglasningar (förutom de nedan  angivna) innan inglasningens ansvar är övertaget av köparen eller  innan inglasningen demonterats från balkongen av säljaren.

Ovanstående gäller för samtliga inglasningar som installerats av medlemmar. Detta innefattar samtliga inglasningar förutom de i  trappuppgång 40 som är monterade i nordvästra hörnet (mot Monsungatan) och den inglasning som finns på södra sidan av takvåningen i trappuppgång 48 (ursprungliga inglasningar).

bottom of page